Folder acupunctuur

Acupunctuur is een geneeswijze die ruim 4000 jaar geleden in China en India is ontstaan. Het is als geneeswijze door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend en deze organisatie doet ook aanbevelingen om de acupunctuur te bevorderen. Op dit moment maakt ruim eenderde van de wereldbevolking er gebruik van.

De acupunctuur gaat ervan uit dat er een aantal banen of meridianen over het lichaam lopen, vlak onder de huid. Deze meridianen zijn transportwegen van de energie die wij nodig hebben om te bestaan en elke meridiaan is verbonden met bepaalde delen van het lichaam.

Een mens is gezond (in evenwicht) zolang er voldoende energie vrij en ongehinderd rondstroomt. Zijn er blokkades in deze energie-circulatie dan zullen, zowel door een plaatselijk teveel als een tekort van energie, klachten ontstaan. Door de meridianen te beïnvloeden via de acupunctuurpunten kan men de energiecirculatie herstellen. Dit kan onder andere door prikken met naalden, maar ook door magneetjes, massage, warmte, electriciteit of laserstralen.

Hoewel de acupunctuur aanvankelijk vooral gebaseerd was op ervaring en op de ideeën van de oosterse filosofie, zijn er nu vele onderzoekingen verricht waarmee het bestaan van de acupunctuurpunten is aangetoond. Ook het effect van prikken op bepaalde punten is met succes gemeten, terwijl de gunstige invloed op pijn algemeen wordt aanvaard.

Onder invloed van dit wetenschappelijk onderzoek is vanuit de klassieke acupunctuur een moderne vorm ontstaan waarbij men met electro-acupunctuur metingen kan doen, die een indruk geven van de algehele conditie waarin iemand verkeert, maar ook van de toestand waarin de verschillende organen zich bevinden. Door nu ook medicamenten in deze meting op te nemen kan boven dien worden bepaald in hoeverre deze invloed uit kunnen oefenen op eventuele klachten.

Zowel homeopatische als reguliere medicijnen, maar ook vitaminen en mineralen kunnen op deze manier getest worden. Ook kan deze meting worden gebruikt voor het opsporen van allergieën. Soms kunnen afwijkingen al worden gemeten voordat de symptonen van een aandoening daadwerkelijk optreden. Dit betekent dat acupuntuur ook geschikt is om ziekte te voorkomen.

Acupunctuur begint zich langzaam een plaats te veroveren in het Westen. Maar dat wil niet zeggen dat het de westerse geneeskunde kan vervangen. Zoals bij de meeste zogenaamde alternatieve geneeswijzen wordt een patiënt in zijn totaliteit bekeken. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met aanleg, karakter, leefstijl, voeding en omgevingsfactoren.

Acupunctuur verricht geen wonderen en voor vele ernstige aandoeningen blijft de reguliere geneeskunde de eerste keus. Wel kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de acupunctuur om de reguliere therapie te ondersteunen en zo het herstel te bevorderen. In sommige gevallen werkt acupunctuur beter, met name als de westerse geneeskunde geen goede verklaring heeft voor de kwaal.

Uw acupuncturist zal u hierover kunnen informeren. Het is altijd verstandig dat u uw huisarts inlicht als u naar een acupuncturist gaat. Op zijn beurt zal de acupuncturist uw huisarts verslag doen van het resultaat. Bijwerkingen komen maar zelden voor bij acupunctuur. Omdat vrijwel uitsluitend van wegwerpmateriaal gebruik wordt gemaakt, hoeft u niet bang te zijn voor besmetting.

Acupunctuur is meer dan alleen prikken met naalden. Het is een volwaardige geneeswijze met eigen diagnostische mogelijkheden en een verscheidenheid aan behandelmethoden afhankelijk van de specialisatie van de acupuncturist.

BijlageGrootte
PDF icon b_verkuyten_folder.pdf286.74 KB